Kariyer
Her zaman yaratıcı, güvenilir, yeni fikir ve yeniliklere açık İnsan Kaynakları politikası ile sizlerin yanındadır...

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Bize katılın

İnsan Kaynakları Politikası’nın amacı, Merkez, fabrikalar ve şantiyeler arası paralel, dinamik insan kaynakları stratejileri oluşturarak Atilla Makina ve çalışanlarına değer katmaktır. Her adımda “İnsana Değer Ver” düşüncesiyle hareket ederek, çalışanların gelişimlerine katkı sağlayarak, oluşumlarımıza en büyük katma değerin “İnsan” la gerçekleşeceğinin farkında olarak İnsan Kaynakları Politikası’ nın temel stratejilerini oluşturmak hedefimizdir.

Çalışan profilimiz; değişime, gelişime ve yeniliğe açık, başarı odaklı, ekip çalışmasına uyumlu, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan insan kaynağıdır.

Bu doğrultuda, Atilla Makina kendi yöneticilerini de kendi bünyesinden yetiştirmek anlayışını benimsemiş ve bu prensipten hareketle personel alımlarındaki hedef kitlesini, “Atilla Makinalı” olmak isteyen, yönetici adayı kişiler olarak belirlemiştir.

Her zaman yaratıcı, güvenilir, yeni fikir ve yeniliklere açık İnsan Kaynakları politikası ile sizlerin yanındadır...

İK FORMU

Yüklenecek dosyayı seçin!

AÇIK POZİSYONLAR