Hakkımızda
Atilla Makina İnşaat
Atilla
"Endüstriyel Projelerinizde Çözüm Ortağınız"
40.yıl

Vizyon-Misyon

Ürettiğimiz endüstriyel tesislerin yanında, çizgi dışı ve özel amaçlı uygulamalarla endüstriyel tesislerinizi işletmeye hazır hale getiriyor; endüstriyel ihtiyaçlarınızı son teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerçekleştirerek en üst düzeyde hizmet verebilmeyi misyon ediniyoruz.

Türkiye’nin en büyük limanlarına yakın üretim tesislerimizle ve Bakü’den Orta Asya’ya açılan konumumuzla endüstriyel tesis ve uygulamalardaki lider konumumuzu, Türkiye`de ve uluslararası alanda sürdürerek geliştirme vizyonuna sahibiz.

40.yıl

Hakkımızda

Kusursuzluğun ifadesi olan “mükemmeliyetçiliğin” somutlaşmış şeklinin; yaptığımız iyi işler olduğunun bilinci ile; 1976 yılından günümüze, sistemli bir şekilde hizmet skalamızı genişletiyor ve bir Türkiye firması olarak endüstri alanında adımızı dünya literatürüne yazdırmayı hedefliyoruz.
Başarının sürdürebilirliğinin ancak kurumsallaşma ile mümkün olabileceğini biliyor; her dönemde kurum içi kültürünü benimseyerek, hayat boyu öğrenimi ilke ediniyor ve bunu başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Eksiksiz ve teslim tarihi taahhütlerine sadık işler gerçekleştirerek zamana duyduğumuz saygı ve iş disiplini ile hareket ediyoruz.
Periyodik çalışmalarımızda son bilimsel gelişmeleri büyük bir titizlik ile takip edip uygularken aynı zamanda; projenin nitelik ve şartlarına uygun olarak, tüm standart endüstriyel tesislerin yanında çizgi dışı ve özel amaçlı uygulamaların anahtar teslimi inşaatını yaparak işletmeye hazır hale getiriyoruz.
Tüm bunlarla birlikte doğanın öz sermayemiz olmasının bilinci ile, mevcut gücümüz ve tecrübelerimiz ışığında yurt içi ve yurt dışı tüm projelerinizde, nerede olursanız olun size en yakın yerde olmanın gururunu yaşıyoruz.

Saygılarımızla,
Atilla Makina İnş. Ltd. Şti.

40.yıl

Kalite ve Çevre Politikamız

Kalite Yönetimi Sistemimiz gereği, çağdaş teknolojinin ve eğitimin izinden gidiyor; ekip çalışması ile verilere dayalı iletişimi etkili şekilde kullanıyor; sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi hedefliyor; kaliteden ödün vermeksizin müşteri memnuniyetini sağlarken kar ve verimliliğimizi artırıyoruz.

Yapmakta olduğumuz endüstriyel tesislerin inşası aşamasında, müşterilerimizin kalite ve çevre politikalarını özümsüyor; müşterilerimizin bu konudaki hassasiyetlerine değer veriyor; bu hassasiyetin tüm gerekliliklerini sahada uyguluyoruz. Çevre politikamız ve bağlı olduğumuz mevzuat gereği, atıklarımızı minimuma indiriyor; kirliliğin önüne henüz kaynağındayken geçiyor ve çevre üzerine olumsuz etki yaratabilecek her türlü etkeni ortadan kaldırıyoruz.

40.yıl

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Atilla Makina Ltd. Şti. sektöründe lider konuma gelmeyi hedefleyen bir kuruluş sıfatıyla;


 • Tüm çalışanlarını en değerli varlığı ve dinamik gücü olarak kabul etmektedir.
 • İnsan sağlığını, maddi değerlerle ölçebilmek mümkün değildir.
 • İnsan canının, herhangi bir uzvunun ve sağlığının maddi hiçbir karşılığı yoktur.
 • Bu nedenle; tüm işyerlerimizde önceliğimiz insan sağlığıdır.
 • Çalışanlarımıza; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak firmamızın birinci temel prensibidir.

Bunun gereği olarak;


 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklere uymak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği’ni tüm çalışmalarımızda birincil öncelik olarak kabul etmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarımızdaki tüm aşamaları gözden geçirerek sürekli iyileştirici,koruyucu ve düzeltici faaliyetler yürütmek,
 • Çalışanlarımızın maruz kalabileceği potansiyel tehlikeleri belirlemek,
 • Kaza risklerinin belirlenmesi ve giderilmesi için risk analizi yapmak ve bu analiz sonucunda belirlenen tehlikeleri değerlendirmek ve giderilmesini sağlamak,
 • Gerçekleşen olay ve kazaların detaylı bir şekilde incelenmesi ve kaza nedenlerinin araştırılması sağlamak. Bu kazaların düzenli raporlarını tutmak ve tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak,
 • Tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve ziyaretçilerimizi bu tehlikelerden korumak,
 • Tam katılımı sağlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programları’nı uygulamak suretiyle; çalışanlarımızın iş Sağlığı ve Güvenliği bilinç düzeyini ve farkındalığını geliştirmek,
 • Çalışanlarımıza temel iş güvenliği eğitimlerinin yanında, işe özel makina-ekipmanları güvenli kullanma eğitimlerini ve düzenli kısa işbaşı eğitimlerini vermek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini sürekli geliştirerek devamlılığını sağlamak,
 • Kişisel Koruyucu Donanımları’nın (KKD) her halde ve konumda kullanılmasını sağlamak,
 • Acil durumlara sürekli hazırlıklı olmak için acil durum planları hazırlamak sureti ile tabi afetlerde (Deprem, Yangın, Su baskını, Sabotaj, v.b.) insan sağlığı ve işyerinin güvenliğini sağlamak,
 • Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde israfı önlemek ve etkin kullanımını sağlamak,
 • Her koşulda İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci derecede önemli tutma düsturundan hareketle çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize bu bilinci aşılamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek, rekabet gücünü artıracak şekilde şirketimizin bünyesine uygulamak,
 • Uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek,
Şirket Tarihçesi
Dünden Bugüne

1976
Hüseyin ATİLLA şirketinin kuruluşu.

SAMSUN / TÜRKİYE

1996
Atilla Makina İnşaat Ltd. Şti’nin Kuruluşu

1997
Merkez Ofis

ANKARA / TÜRKİYE

2004
Fabrika 1

İZMİT / TÜRKİYE

2012
Yurtdışı Ofisler

Libya Ofisi

Azerbaycan Ofisi

Fas Ofisi

2014
Fabrika 2

SAMSUN / TÜRKİYE

+